Thursday, September 07, 2006

ಹೆಂಡ್ಕುಡ್ಕ ಕಾರು

ನಾನಂತೂ ಹೆಂಡ್ಕುಡ್ಕ. ಅದು ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾರು? ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡ? ಹೌದ್ರೀ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಂಡ್ಕುಡ್ಕ ಕಾರುಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ವೇ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಂಡ್ಕುಡ್ಕ ಕಾರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಟಾಲಿಗೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನಂತೂ ರೆಡಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ದರಿದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಂಡ್ಕುಡ್ಕರಿಗೆ ವೀಸಾ ಕೊಡೊಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ರೀ.

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?